Menu Search Question Bubble User tie Coin warning Check Close angle-up Twitter Facebook linkedin hand with heart paragraph
    • Få råd inför kontakt med advokat
    • Hitta rätt advokat
    • Samtala med en advokat i cirka 15 minuter utan kostnad
    • Få information om advokater och Advokatsamfundet

 

VÄLKOMMEN TILL ADVOKATJOUREN

På Advokatjouren kan du få information om advokater och advokattjänster. Du kan få hjälp med att hitta rätt advokat och tips och råd om hur du förbereder dig inför kontakt med en advokat.

Du kan få träffa en advokat i 15 minuter utan kostnad för en första genomgång av ditt problem och råd om vart du ska vända dig för att få hjälp.