Menu Search Question Bubble User tie Coin warning Check Close angle-up Twitter Facebook linkedin hand with heart paragraph

Behöver du advokat?

Nästan alla människor hamnar någon gång i livet i en situation då de behöver juridisk hjälp eller rådgivning. Då kan det vara en bra idé att vända sig till en advokat.

När kan advokaten hjälpa dig?

Det här är några exempel på situationer då advokaten kan hjälpa dig:

  • Du ska gifta dig och vill ha äktenskapsförord.
  • Du skiljer dig och undrar hur det blir med barn och bostad.
  • Du har frågor om sambolagen.
  • Du tänker sälja huset eller köpa båt. Hur ska kontraktet se ut?
  • Du vill skriva testamente och vara säker på att det blir korrekt så att din sista vilja respekteras.
  • Du blir stämd inför rätta eller föremål för polisutredning med eventuellt efterföljande rättegång.
  • Du behöver ett ombud eller en försvarare vid din sida.

Varför advokat?

Rådgivare finns det gott om. Det finns inte några bestämmelser som anger vem som har rätt att kalla sig jurist och starta juridisk byrå. Det kan vem som helst göra. Däremot får endast den som har blivit antagen som ledamot av Sveriges advokatsamfund kalla sig advokat.

För mer information om vad det innebär att vara advokat se: Vad är en advokat?