Menu Search Question Bubble User tie Coin warning Check Close angle-up Twitter Facebook linkedin hand with heart paragraph

Aktuella projekt

Advokatsamfundet engagerar sig löpande i olika projekt.

Advokatsamfundet har bl.a. till uppgift att se till att advokaternas erfarenheter kommer rättssamhället till godo. Det gör samfundet på olika sätt. Advokatsamfundet deltar aktivt i lagstiftningsarbetet genom att svara på remisser. I remissarbetet bevakar samfundet både advokatintresset och de rättsstatliga värderingarna som utgör en viktig grundpelare i det demokratiska samhället.

Advokatsamfundet deltar i den offentliga debatten bl.a. genom tidskriften Advokaten. Advokatsamfundet har även en viktig uppgift att bidra till allmänhetens tillgång till rättvisa, s.k. ”access to justice”. Vidare bedriver Advokatsamfundet ett omfattande utbildningsarbete. Under fliken Föreläsningar finner du aktiviteter som vänder sig till allmänheten.

Som några exempel på olika projekt som Advokatsamfundet har drivit, kan nämnas följande.

Advokatsamfundet inrättade Advokatjouren 1998 i hela landet. Se https://www.advokatsamfundet.se/Behover-du-advokat/Advokatjouren/

Strax efter tsunamin i stora delar av södra och sydöstra Asien i december 2004 inrättades ett projekt med namnet "Advokathjälp till flodvågens offer" där advokater bistod offer för flodvågen på flera olika sätt. Över 20 000 advokattimmar ställdes till förfogande av drygt 275 advokatbyråer och 28 enskilda advokater.

Med anledning av den stora flyktingtillströmningen under hösten 2015 inrättades en advokatjour på centralstationerna i Malmö och Stockholm. Advokatsamfundet har även ett fadderprojekt som riktar sig till ensamkommande flyktingbarn och ungdomar som har beviljats uppehållstillstånd.

På denna sida samt under sidrubrikerna i vänstermenyn kommer du att kunna följa Advokatsamfundets olika projekt.