Menu Search Question Bubble User tie Coin warning Check Close angle-up Twitter Facebook linkedin hand with heart paragraph

Advokatjour på centralstationerna

Under hösten 2015 var det ett ovanligt stort antal asylsökande som tog sig till Sverige. Med anledning av detta anordnades en advokatjour.

Advokatsamfundet anordnade under hösten och vintern 2015/2016, en jour där advokater och biträdande jurister med engagemang i asylfrågor var närvarande på centralstationerna i Stockholm och Malmö. Advokater och biträdande jurister mötte de asylsökande och gav information om systemet, vart de kan vända sig för att lösa boendesituationen samt liknande frågor. Med anledning av att antalet asylsökande har sjunkit drastiskt under våren bedrivs inte denna verksamhet för närvarande, men det kan inte uteslutas att verksamheten återupptas om situationen skulle komma att förändras.

Inom ramen för detta projekt anordnades även föreläsningar på asylboenden för ensamkommande barn, bl.a. om möjligheten till familjeåterförening.