Menu Search Question Bubble User tie Coin warning Check Close angle-up Twitter Facebook linkedin hand with heart paragraph

Asylfrågor

Under hösten 2015 sökte ett rekordstort antal människor internationellt skydd i Sverige.

Migrationsverket sattes på prov vad gäller beredskap att hantera ett stort antal asylsökande, men även andra myndigheters och samhällsaktörers verksamheter belastades av det stora antalet sökande. Bostadssituationen, tillgången till hälso- och sjukvård och integrationen i stort kom i fokus. Samhället står nu inför stora utmaningar. Inte bara ska de asylsökande tillförsäkras en rättssäker prövning av deras ärenden. Dessutom är det särskilt viktigt att individens värde upprätthålls och att det angelägna inte glöms bort i att betona att det är enskilda människors livsöden som döljer sig bakom siffrorna. Advokatsamfundet har engagerat sig i asylfrågorna bl.a. mot bakgrund av vikten att upprätthålla de rättsstatliga principerna och de demokratiska värderingarna som är kännetecknande i ett rättssamhälle.

Om Du har frågor eller funderingar om hur asylprocessen går till, se Migrationsverkets hemsida http://www.migrationsverket.se för mer information.