Menu Search Question Bubble User tie Coin warning Check Close angle-up Twitter Facebook linkedin hand with heart paragraph

Föreläsningar

Advokatsamfundet anordnar gratis föreläsningar för allmänheten i aktuella rättssäkerhetsfrågor m.m.

Föreläsningarna går av stapeln en gång i månaden kl. 17.00–18.30.

Den 16 november kl. 17.30:

Terrorlagstiftningen – ska matlagning till en terrorist vara straffbart?

Föreläsningen behandlar betänkandet Straffrättsliga åtgärder mot deltagande i en väpnad konflikt till stöd för en terroristorganisation (SOU 2016:40). Advokat Kristofer Stahre sammanfattar den nuvarande lagstiftningen och förslagen i betänkandet samt svarar på frågor från allmänheten.

Läs mer

Följande datum är preliminärt aktuella för hösten 2016:

  • Måndagen den 22 augusti
  • Torsdagen den 15 september
  • Torsdagen den 24 november

Anmälan i förväg krävs: receptionen@advokatsamfundet.se