Menu Search Question Bubble User tie Coin warning Check Close angle-up Twitter Facebook linkedin hand with heart paragraph

Tidsbegränsade praktikplatser på Sveriges advokatsamfund med målet att öka integrationen och mångfalden

Den ökade flyktingströmmen till Sverige ställer stora krav på konkreta åtgärder för att tillvarata de möjligheter som de nyanländas kompetenser medför.

På initiativ av Sveriges advokatsamfunds generalsekreterare Anne Ramberg lanseras därför ett projekt med tidsbegränsade praktikplatser på advokatsamfundet i syfte att påskynda integrationen av nyanlända. Praktiken kan anpassas efter de individuella förutsättningarna och innefattar en rad olika arbetsuppgifter samt möjliggör en väg in i det svenska samhället.

Antagningsförfarande

Du som söker måste uppfylla följande kriterier:

•        Vara nyanländ.

•        Ha ett giltigt uppehållstillstånd i Sverige.

•        Tala god engelska och ha kunskaper i svenska.

•        Ha en vilja att integreras i det svenska samhället.

Vidare är det positivt om du har tidigare arbetslivserfarenhet och en akademisk utbildning. Följande dokument (på svenska eller engelska) måste bifogas:

•        En verifierad kopia av ett giltigt svenskt uppehållstillstånd.

•        En beskrivning av dig själv, din bakgrund och dina erfarenheter, dina språkkunskaper och hur länge du vistats i Sverige.

•        CV.

Kontakt och ansökan

Om du vill ha mer information, eller skicka in din ansökan, kontakta Advokatsamfundets jurist Anna Nordström på e-post anna.nordstrom@advokatsamfundet.se.