Menu Search Question Bubble User tie Coin warning Check Close angle-up Twitter Facebook linkedin hand with heart paragraph

Hur förbereder jag mig?

Innan du träffar en advokat för första gången bör du ta dig tid att gå igenom ditt ärende. Om du kommer förberedd och strukturerad till ditt första möte blir det även lättare för advokaten att hjälpa dig.

När du vänder dig till en advokat så betalar du för högkvalitativ juridisk rådgivning. Advokater tar som huvudregel betalt per timme. För att använda advokatens tid på bästa möjliga sätt, förbered dig noga inför mötet med advokaten.

Genom att komma förberedd till det första mötet får du själv en bättre översikt av ditt ärende. Det handlar till exempel om att upprätta en kronologisk översikt över viktiga händelser. På så sätt kan du berätta för advokaten i vilken följd alla händelser som är viktiga för ditt ärende har inträffat .

Om du inte vet exakt vad det är för problem du har och hur du ska gå vidare med det erbjuder Advokatsamfundet en kostnadsfri rådgivning via Advokatjouren. Genom Advokatjouren får du samtala med en advokat i cirka 15 minuter utan kostnad och får tips om hur du ska gå vidare med dina juridiska frågor. För mer information om Advokatjouren gå till: Träffa en advokat

Om du väljer att vända dig till Advokatjouren kan du där fråga vad det är för information och dokument som du bör ha med dig till en advokat för eventuell vidare rådgivning.

Frågor att ställa sig innan mötet:

Nedan får du lite vägledning i form av ett antal frågor som du kan ställa dig själv inför mötet med advokaten. Frågorna är utformade för att du ska få hjälp att strukturera upp ditt ärende.

  • Har du mottagit en skrift från eller skickat in något till en offentlig myndighet? Vem har du haft kontakt med på denna myndighet? Har du dokumentation rörande detta?
  • Har du haft ett möte med någon? Vem och när? Har du något som stöder detta, t.ex. en kalender?
  • Har du skickat eller mottagit något brev i anledning av ditt ärende? Till/från vem och när? Har du kvar brevet?
  • Har du skickat eller mottagit e-post angående ditt ärende? Till/från vem och när? Har du kvar e-post korrespondensen?
  • Har du avgivit eller mottagit ett muntligt avtalsförslag? Till/från vem och när?
  • Har du skrivit under ett avtal? Har du ett undertecknat exemplar av detta avtal?
  • Har du avvisat ett förslag på avtal? Från vem? När? Har du en kopia på avtalsförslaget?
  • Har du mottagit eller överfört pengar? Till/från vem och när? Har du dokumentation på transaktionen?
  • Har du eller din motpart handlat i strid med ett avtal som gäller mellan er? När och på vilket sätt?
  • Har du eller din motpart inhämtat bakgrundsinformation som är av intresse för ärendet? När och från vilken källa? Vad går informationen ut på?

Tips på dokumentation:

Nedan får du tips på dokument som din advokat kanske behöver för att kunna hjälpa dig med ditt ärende. Tänk på att alla dokument kanske inte är av intresse, men det kan vara bra att åtminstone se över vilken dokumentation du har hemma om advokaten sedan efterfrågar något.

Arbete

Arv

Barn & familj

Bostad

Brottsoffer eller misstänkt för brott

Ekonomi

Konstitutionell rätt

Köp, sälj & hyr

Migration

Skada & försäkring

Tvist