Menu Search Question Bubble User tie Coin warning Check Close angle-up Twitter Facebook linkedin hand with heart paragraph

Arbete

Om du vänt dig till en advokat för att prata om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, diskriminering eller andra arbetsrättsliga frågor kan följande dokument vara av intresse för advokaten.

  • Anställningsavtal
  • Anställningsannons
  • Varsel
  • Besked om uppsägning
  • Korrespondens
  • Fackligt medlemskap
  • Stämningsansökan
  • Dom
  • Förlikningsavtal

Gå tillbaka till Hur förbereder jag mig?