Menu Search Question Bubble User tie Coin warning Check Close angle-up Twitter Facebook linkedin hand with heart paragraph

Tvist

Om anledningen till att du behöver en advokat är att du blivit indragen i, eller initierat en tvist kan följande dokument vara av intresse för advokaten.

  • Avtal
  • Korrespondens rörande aktuellt ärende
  • Stämningsansökan
  • Dom
  • Förlikningsavtal
  • Lista över nyckelpersoner
  • Beskrivning av företagskonstellationer

Gå tillbaka till Hur förbereder jag mig?