Menu Search Question Bubble User tie Coin warning Check Close angle-up Twitter Facebook linkedin hand with heart paragraph

Alla kan hamna i en tvist

Per Jadelind

Per Jadelind

| Amber Advokater Halmstad KB, HALMSTAD

Alla kan någon gång hamna i en tvist. Det kan t ex gälla upptäckta fel i den fastighet du just sålt och som köparen nu kräver ersättning för eller fel på din nyinköpta bil som utlovades vara i nyskick eller om du har en fordran på någon som inte vill betala. 

Det är som huvudregel alltid den som påstår något som måste bevisa att det är på visst sätt. Det betyder att den som påstår sig ha en fordran måste kunna bevisa det för att få rätt i domstol. Det sker bäst genom någon skriftlig handling, men kan även ske genom muntlig bevisning. Likaså måste den som påstår sig ha betalt en fordran kunna bevisa det. Detta sker också bäst genom en skriftlig handling, t ex genom ett kvitto på betalningen. 

Ibland står ord mot ord och då är det oftast svårt att kunna bevisa sina påståenden. Det går inte att få rätt i domstol om man inte kan bevisa att man har rätt. Att ha rätt och att få rätt är således inte samma sak.

Att starta en domstolsprocess utan att kunna bevisa sina påståenden kan bli dyrt. Den som förlorar i domstol får som huvudregel betala den andra partens rättegångskostnader. Det är därför viktigt att ta hjälp och kontakta en advokat innan du tvistar i domstol. Advokaten kan gå igenom ditt ärende och göra en bedömning av dina möjligheter att vinna processen samt hjälpa dig att överväga riskerna.

Det är också viktigt att ta hjälp av en advokat om du blivit stämd. Det kan ibland t o m vara bättre att medge ett krav som du uppenbart kommer att bli betalningsskyldig för. Detta för att undvika att även bli betalningsskyldig för alltför stora rättegångskostnader till motparten. En advokat kan hjälpa dig med dessa bedömningar och i en sådan situation se till att begränsa dina kostnader.

Som fysisk person har du många gånger möjlighet att få ekonomisk hjälp med rättegångskostnaderna via din hemförsäkring eller genom allmän rättshjälp. En advokat är skyldig att undersöka och se om du har möjlighet att få denna hjälp.

Se därför till att alltid kontakta en advokat om du skulle hamna i tvist oavsett vilken sida i tvisten du befinner dig på.