Menu Search Question Bubble User tie Coin warning Check Close angle-up Twitter Facebook linkedin hand with heart paragraph

Att köpa begagnat - kan man vara säker på att få behålla det som köps?

Magdalena Persson

Magdalena Persson

| MAQS Advokatbyrå Göteborg AB, GÖTEBORG

Nedan följer lite kort om vad man bör tänka på när man köper begagnat.

Godtrosförvärv

När man köper begagnat kan man bli av med det köpta om säljaren inte varit rätt ägare och
därför inte heller haft rätt att sälja. För att köparen i dessa situationer
skall få äganderätt till den begagnade varan krävs att köparen gör ett s.k.
godtrosförvärv. Med godtrosförvärv menas att köparen köpt föremålet i tron om
att säljaren har haft rätt att sälja föremålet och att det inte funnits
omständigheter som gör att köparen borde ha misstänkt att säljaren inte haft
rätt att sälja föremålet. Om köparen inte varit i god tro vid köpet kan den
rätta ägaren till föremålet kräva att få tillbaka föremålet, utan skyldighet
att betala någon ersättning till den nya köparen.

När är man i god tro?

För att man ska kunna anses ha varit i god tro vid köpet måste omständigheterna ha varit sådana att köparen inte har haft någon anledning att misstänka att säljaren inte har varit rätt ägare eller på annat sätt inte har haft rätt att sälja föremålet. Det man främst bör vara uppmärksam på är om priset för varan är ovanligt lågt. Även de omständigheter under vilket försäljningen skett har betydelse, det kan vara skillnad att köpa i butik och att köpa något på en obevakad parkering.

Om man inte gjort ett godtrosförvärv kan man bli skyldig att lämna varan till den rätta ägaren utan att få någon kompensation för det.

Även vid god tro kan man bli av med varan

Mot ersättning

Trots att en köpare har varit i god tro vid köpet kan den rätte ägaren kräva tillbaka varan. Men då krävs det att den rätta ägaren betalar en lösensumma.

Den rätte ägaren måste kräva att återfå varan inom sex månader från det att ägaren fick veta eller rimligtvis borde ha fått kännedom om den nye köparens förvärv. Rätte ägaren ska då betala en ersättning som ska motsvara köparens kostnader för förvärvet, och den eventuella förbättring som skett av föremålet.

Utan ersättning

Även om köparen har varit uppmärksam på det som sagts, finns ytterligare ett problem. Om
föremålet tagits från den rätte ägaren genom stöld eller hot kan denne kräva
tillbaka saken, utan att behöva betala köparen någon lösensumma. Köparen kan då
i sin tur kräva säljaren på skadestånd, vilket förstås kan vara mer eller
mindre framgångsrikt beroende på omfattningen av säljarens tillgångar.

Hävd ger skydd

Om köparen var i god tro vid förvärvet finns det finns en yttersta tidsgräns för krav från
rätt ägare. Vid tio år efter den nye köparens förvärv inträder så kallad hävd.
Det innebär att den rätte ägaren därefter inte kan göra några anspråk på att få
tillbaka eller att kunna lösa föremålet, oavsett när denne fick reda på senaste
köparens förvärv.