Menu Search Question Bubble User tie Coin warning Check Close angle-up Twitter Facebook linkedin hand with heart paragraph

Svensk arbetsrätt kan även gälla vid arbete utomlands

Karl Woschnagg

Karl Woschnagg

| Advokat & Rechtsanwalt Karl Woschnagg, HEUSSEN Rechtsanvaltgesellschaft mbH, FRANKFURT AM MAIN

Arbetar man i Sverige gäller svensk arbetsrätt. Arbetar man utomlands gäller i regel värdlandets arbetsrätt. Det kan vara svårt att veta vad som gäller, i synnerhet om man bara är tillfälligt stationerad utomlands. Under vissa omsträndigheter kan man som arbetstagare ändå åberopa i alla fall delar av svensk arbetsrätt även utanför landets gränser.

Förutsättningen är att det finns en dominerande anknytning till Sverige. Om arbetsgivaren är ett svenskt företag och arbetstagaren är svensk medborgare anses denna anknytning finnas och då gäller till exempel lagen om anställningsskydd (LAS) och medbestämmandelagen (MBL) även om arbetet förättas utomlands.  Anknytningen anses däremot inte vara dominerande om arbetsgivaren är ett utländskt bolag, exempelvis ett utländskt dotterbolag till det svenska moderbolaget. Parterna kan dock komma överens om att svensk arbetsrätt ska gälla. Ett sådant rättsval bör stå i anställningsavtalet. Svenska kollektivavtal gäller inte heller utomlands, men man kan i anställningsavtalet även komma överens om att kollektivavtalets regler ska gälla under tiden man arbetar utomlands.

Om svensk arbetsrätt eller svenskt kollektivavtal gäller betyder inte detta automatiskt att även en svensk domstol är behörig. Det är fullt möjligt att en utländsk domstol i sådant fall måste döma enligt svensk rätt, vilket kan vara till nackdel eftersom den utlänska domaren i regel inte har tillräcklig kunskap om svensk rätt. Det kan därför vara klokt att parterna i anställningsavtalet även bestämmer att svensk domstol ska vara behörig vid tvist om avtalet.

För en mer detaljerad rådgivning rekommenderas att kontakta advokat. Sveriges advokatsamfund har ett hundratal ledamöter verksamma utomlands.

Karl Woschnagg

advokat

karl.woschnagg@heussen-law.de