Menu Search Question Bubble User tie Coin warning Check Close angle-up Twitter Facebook linkedin hand with heart paragraph

Träffa en advokat - Advokatjouren

Genom Advokatjouren får du träffa en advokat i cirka 15 minuter utan kostnad och få tips om hur du ska gå vidare med dina juridiska ärenden.

Advokatjouren är en kostnadsfri mottagning där advokater hjälper dig med en första genomgång av ditt ärende. Du får råd om vart du ska vända dig för att få eventuell fortsatt hjälp.

En konsultation på Advokatjouren kostar ingenting. Notera att du inte kan beställa tid på alla orter, så läs på vad som gäller för den ort du är intresserad av via länken nedan. Du får, om du önskar, vara anonym. Vid konsultationen får du samtala med en advokat i cirka 15 minuter. Advokaten kan inte på den korta tiden upprätta handlingar eller vidta några andra direkta åtgärder. Men du får tips om hur du kan gå vidare.

Alla advokater som deltar i verksamheten ställer upp på sin fritid och får ingen ersättning. Advokatjouren har ingen telefonrådgivning, utan erbjuder personliga konsultationer på de platser du ser i länken nedan.

OBS! Advokatjouren på många platser har sommaruppehåll, liksom uppehåll kring jul och nyår. Kontrollera därför tid och plats.

Advokatjouren hittar du här: https://www.advokatsamfundet.se/Behover-du-advokat/Advokatjouren/