Menu Search Question Bubble User tie Coin warning Check Close angle-up Twitter Facebook linkedin hand with heart paragraph

Rätten till advokat

Var och en har i vissa fall rätt till en advokat som bekostas av staten.

Det är en grundläggande rättighet i en demokratisk rättsstat att var och en som anses behöva det ska ha rätt till en advokat. Rätten till advokat avser rättsliga angelägenheter där staten på något sätt är involverad och som normalt avgörs i domstol. Rätten till advokat stadgas bland annat i Europakonventionen och syftar till att säkerställa att den enskilde får en rättvis rättegång. Detta innebär att den enskilde i vissa fall har rätt till en advokat som finansieras av staten och som ska företräda hans eller hennes rättigheter under hela rättsprocessen. En grundläggande princip är att den enskilde även har rätt att välja advokat.

Under sidrubrikerna i vänstermenyn får du mer information om olika typer av rättsliga biträden som helt eller delvis kan finansieras av staten, såsom offentlig försvarare, offentliga biträden, målsägandebiträden och särskilda företrädare för barn.