Menu Search Question Bubble User tie Coin warning Check Close angle-up Twitter Facebook linkedin hand with heart paragraph

Målsägandebiträde

Om du blivit utsatt för brott kan du ha rätt till ett målsägandebiträde, vars uppgift är att stödja dig under rättsprocessen.

Lagen om målsägandebiträden trädde i kraft år 1988. Enligt lagen är målsägandebiträdets uppgift att stödja brottsoffer som utsatts för grövre och kränkande brott under hela rättsprocessen, både juridiskt och mer mänskligt.

Det är domstolen som beslutar om du har rätt till ett målsägandebiträde. Detta kan domstolen göra först när förundersökning har inletts. Det är i princip bara advokater eller biträdande jurister som kan förordnas till målsägandebiträden. Om du har utsatts för våldsbrott, rån, sexualbrott, hatbrott eller annan grov brottslighet har du i princip alltid rätt att få hjälp av ett målsägandebiträde. Målsägandebiträden utses av domstol, men du kan även begära att viss advokat eller biträdande jurist ska företräda dig.

Målsägandebiträdet har rätt till ersättning för staten för sitt uppdrag (arbete, tidsspillan och utlägg). Staten ersätter dock inte alla kostnader och därför finns en möjlighet att få ett förhandsbesked om ersättning, vilket kan vara viktigt om man till exempel vill ha ett målsägandebiträde som måste företa långa och många resor under processen.

Ett målsägandebiträdes uppgift är att ge juridisk rådgivning, samt företräda sin klient, med anledning av brottet. Målsägandebiträdets arbetsuppgifter omfattar bland annat:

  • Att biträda vid polisförhör.
  • Att upprätta och framställa eventuella skadeståndsanspråk.
  • Att biträda under huvudförhandling och tillse att eventuellt skadeståndsanspråk framläggs för bedömning av rätten.

 För mer information gå till: http://www.domstol.se/till-dig-som-ar/brottsoffer/om-du-behover-hjalp/

På Brottsoffermyndighetens hemsida kan du få information om rättsprocessen och dina rättigheter. www.brottsoffermyndigheten.se