Menu Search Question Bubble User tie Coin warning Check Close angle-up Twitter Facebook linkedin hand with heart paragraph

Offentlig försvarare

Om du är misstänkt för ett allvarligt brott har du rätt till en offentlig försvarare.

I samband med att du delges misstanke om brott bör du alltid begära en offentlig försvarare. Det är domstolen som beslutar om du har rätt till offentlig försvarare eller inte. Om det brott du är misstänkt för är sådant att straffet brukar bli böter kan du enbart få en offentlig försvarare om det finns särskilda skäl för det. Det är domstolen som gör den bedömningen. Det är vanligen en advokat som förordnas till offentlig försvarare.

Du har rätt att själv önska vilken advokat du vill ska vara din offentliga försvarare. Domstolen ska då utse denna advokat till offentlig försvarare om inte särskilda skäl talar emot detta. Du har även rätt i vissa fall till byte av advokat.

Staten betalar kostnaden för den offentliga försvararen. Om du frikänns behöver du inte betala tillbaka något till staten. Om du döms för brotten blir du vanligtvis skyldig att betala tillbaka hela eller delar av statens kostnader, det beror på din inkomst.

Även om domstolen bedömer att du inte har rätt till offentlig försvarare så har du alltid rätt att ha en privat försvarare. För en sådan betalar inte staten utan det är du själv som står för kostnaden.

För mer information gå till: www.domstolsverket.se