Menu Search Question Bubble User tie Coin warning Check Close angle-up Twitter Facebook linkedin hand with heart paragraph

Rättshjälp

Rättshjälp är en skyddslagstiftning som ska hjälpa dig som inte kan få rättslig hjälp på annat sätt

Om tvisten inte omfattas av rättsskyddet i dina försäkringar kan staten under vissa förutsättningar lämna rättshjälp. Rättshjälp beviljas bara den som har en årsinkomst på under 260 000 kronor. Även företagare kan, om vissa särskilda skäl är uppfyllda, beviljas rättshjälp.

Om du beviljas rättshjälp ska du betala en rättshjälpsavgift som bestäms med hänsyn till dina ekonomiska förhållanden. I övrigt står staten för kostnaderna för din advokat. Rättshjälp kan inte beviljas i alla typer av rättsliga angelägenheter. Du kan till exempel inte få rättshjälp för förrättande av bouppteckning eller i inskrivningsärenden enligt jordabalken. Vid skilsmässa, tvister om underhåll till barn och frågor som ska behandlas i andra länder krävs det särskilda skäl för att man ska få rättshjälp.

För att du ska kunna få rättshjälp måste du normalt inleda med en timmes rådgivning hos exempelvis advokat. Kostnaden för rådgivningen får du oftast betala själv. Advokaten kan då också hjälpa dig att ansöka om rättshjälp, som beviljas av Rättshjälpsmyndigheten eller av domstol.

För mer information om rättshjälp se http://www.rattshjalp.se/Vad-ar-rattshjalp/Har-du-ratt-till-rattshjalp/