Menu Search Question Bubble User tie Coin warning Check Close angle-up Twitter Facebook linkedin hand with heart paragraph

Rättsskydd

Rättsskyddet är en viktig försäkring som många glömmer bort.

Rättsskydd ingår automatiskt i bland annat alla hemförsäkringar.

Rättsskyddet innebär att försäkringsbolaget betalar en del av kostnaden för att anlita advokat eller ett annat juridiskt ombud om du hamnar i en rättslig tvist. Utformningen av rättsskyddsförsäkringen kan variera mellan försäkringsbolagen. Titta i försäkringsbrevet eller kontakta ditt försäkringsbolag för att få veta exakt hur rättsskyddet i din försäkring är utformat.

Den som inte har någon försäkring med rättsskydd men borde ha haft det, kan som regel inte få hjälp med kostnaderna av staten. Om du behöver utnyttja rättsskyddet, kontakta ditt försäkringsbolag.